image ما را دنبال کنیددر 

به وب سایت شرکت مهرگان نوند خوش آمدید

کنسانتره 5% پروتئینه ،ویتامینه ومعدنی

کنسانتره 5% پروتئینه ،ویتامینه ومعدنی

ترکیبات :

سویا ،مواد ویتامینه ،املاح معدنی ،منبونین ،لیزین ،دی کلسیم فسفات،گلوتن ذرت،صدف دریایی،مولتی آنزیم ،نمک ید دار،آنتی اکسیدان،ضدقارچ وسایر افزودنی های مجاز

آنالیز ویتامینه ومعدنی در 50کیلو گرم کنسانتره 

نام ماده

مقدار

نام ماده

مقدار

نام ماده

مقدار

ویتامین     A   

   12.500.000 IU

ویتامین   B6

  3040 mg

سولفات مس

  40000 mg

ویتامین    D3

   2.500.000 IU

ویتامین   B9

  1080 mg

پرمیکس سلنبوم

  20000 mg

ویتامین     E  

   50.000 IU

ویتامین   B12

  2000 mg

یدات کلسیم

  1613 mg

ویتامین     K3

   4000 mg

ویتامین   H2

  5000 mg

سولفات آهن

  240 gr

ویتامین     B1

   2030 mg

ویتامین    C

  204/08 gr

آنتی اکسیدان

  127/551 gr

ویتامین     B2

   7500 mg

کولین کلراید 

  1000 gr

 

 

ویتامین     B3

   10200 mg

اکسید منگنز

  266/667 gr

 

 

ویتامین     B5

   40400 mg

اکسید روی

  103/896 gr

 

 

 

میکرو آنالیز مواد در 50کیلوگرم کنسانتره

نام ماده

مقدار

نام ماده

مقدار

نام ماده

مقدار

پروتئین

19-21%

منبونین+سیستتین

%4/3

فیبر

2/4 %

انرژی

1450-1600 Kcal/Kg

کلسیم

7-7/5 %

چربی

5/5 %

منبوئین

%4

فسفرقابلجذب

%6

 

 

لیزین

%1

سدیم

%1/71

 

 

 

بازدید 195254 بار

مهرگان نوند نمایندگی رسمی شرکت های