image ما را دنبال کنیددر 

به وب سایت شرکت مهرگان نوند خوش آمدید

واکسن پلی والان جهت ایجاد ایمنی فعال در برابر ورم پستان

واکسن پلی والان مستی وک جهت ایجاد ایمنی فعال در برابر ورم پستان بالینی و تحت بالینی در گاو استفاده می شود. هر میلی لیتر از این واکسن حداقل حاوی 6*109 میکروارگانیسم شامل استرپتوکوکوس آگالاکتیه، استرپتوکوکوس دیسگالاکتیه، استرپتوکوکوس اوبریس، استرپتوکوکوس پیوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیا کلی (سویه های Bov-14، Bov-13، J5 و Suis-21، Bov-15) و آرکانوباکتریوم پیوژنز می باشد. 

ایمنی در برابر ورم پستان 10-8 روز پس از تزریق دوز دوم واکسن ایجاد می شود و از دام در برابر ورم پستان ایجاد شده توسط سویه های مذکور محافظت می کند. 

مقدار و روش مصرف:

- 5 میلی لیتر به ازاء هر دام به صورت زیر جلدی در ناحیه گردن یا پشت.

- جهت ایجاد ایمنی موثر لازم است دو تزریق به فاصله 15 روز انجام شده و پس از آن هر سال یک بار تزریق تکرار گردد. 

- توصیه می شود اولین تزریق دو ماه پیش از زایمان و هم زمان با آغاز دوره خشکی، صورت پذیرد. 

- حداقل سن مناسب جهت تزریق این واکسن 22-20 ماهگی می باشد. 

هشدار:

- بعد از باز شدن درب بطری کل محتویات آن باید در یک نوبت مصرف گردد. 

- توصیه می گردد 10 روز قبل از تزریق مستی وک، واکسن دیگری تجویز نگردد. 

عوارض جانبی:

- ممکن است در ناحیه تزریق، تورم و التهاب مشاهده گردد که بعد از چند روز از بین می رود.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

شرایط نگهداری:

در دمای 8-2 درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود. 

بسته بندی:

بطری های 20 (4 دوز ) و 100 (20 دوز) میلی لیتر

بازدید 2489 بار

مهرگان نوند نمایندگی رسمی شرکت های