image ما را دنبال کنیددر 

به وب سایت شرکت مهرگان نوند خوش آمدید

کلی استاپ 10 ( پمپ )

هر میلی لیتر از فراورده حاوی 2 میلیون واحد بین المللی کلیستین (سولفات ) می باشد.
مکانیسم اثر :
کلیستین آنتی بیوتیک از دسته پلی میکسین ها است .
مکانیسم اثر پلی میکسین ها هنوز دقیقا شناخته نشده است . در هر حال مشخص شده است که با تاثیر روی غشاء باکتری و تغییر در قابلیت نفوذپذیری آن سبب مرگ سریع باکتری می شود. کلی استاپ 10 بر خلاف بسیاری از آنتی بیوتیک ها که فقط در طی رشد باکتری عمل میکنند هم در مرحله فعالیت و هم در مرحله سکون باکتری موثر است .مقاومت در برابر کلی استاپ 10 به ندرت اتفاق می افتد و کلی استاپ 10 به دنبال تجویز خوراکی جذب روده ای ندارد .
موارد مصرف :
جهت درمان عفونت های گوارشی ناشی از اشریشیا کلی ، سالمونلا و سایر عفونت های به وجود آمده توسط باکتری های حساس به کلی استاپ 10 در طیور . ضمنا کلی استاپ 10 را می توان هم زمان با بسیاری از آنتی بیوتیک های دیگر از جمله اریترومایسین ، کلیندامایسین ، باسیتراسین و سلفو نامیدها به صورت سیزژیست به کاربرد.
مقدار ونحوه مصرف :
75000 واحد به ازای هر کیلوگرم در روز به مدت 3 روز در آب آشامیدنی پرندگان برابر با 15/. تا 35/. میلی لیتر محلول کلی استاپ 10 در هر لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 روز
توجه : هر پاف معادل یک میلی لیتر میباشد .
شرایط نگهداری :
در جای خشک و دمایی کمتر از 25 درجه سلسیوس دور از تابش مستقیم نور نگهداری شود . پس از مصرف درب محصول را ببندید.
زمان پرهیز از مصرف :
طیور گوشتی :2روز
گوشت و مازاد کشتار گاهی :7 روز
تداخل داروئی :
گزارش نشده است
مووارد احتیاط :
دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
بسته بندی :
ظروف 100میلی لیتری با پمپ

بازدید 3678 بار

مهرگان نوند نمایندگی رسمی شرکت های