image ما را دنبال کنیددر 

به وب سایت شرکت مهرگان نوند خوش آمدید

اریترومایسین 20 %

ترکیب :
هر گرم پودر حاوی 200 میلی گرم اریترومایسین (تیوسیونات )
مکانیسم اثر :
اریترومایسیناز آنتی بیوتیک های ماکرولید بوده و با اتصال قابل برگشت به جزء ریبوزوم S 50 از سنتز پروتئین باکتری ها جلوگیری نموده و دارای اثر باکتریواستاتیک می باشد.
موارد مصرف :
اریترومایسین بر روی باکتری های هوازی و غیر هوازی گرم مثبت مانند میکوپلاسما ، کلستریدیا ، کلامیدیا ، باسیلوس آنتراسیس ، کورینه باکتری وم ، لیستریا ، مایکوباکتریوم ، ریکتزیاها موثر بوده است در حالی که بر روی پروتوزوئرها ، قارچ ها و باکتری های گرم منفی مانند " انتروباکتریاسه ، کلبسیلا ، سودوموناس تاثیر چندانی ندارد.
اریترومایسین به صورت خوراکی برای درمان عفونت های موضعی و عمومی مانند برونکوپنومونی ، آنتریت باکتریایی ، عفونت های ادراری ، عفونتهای دستگاه فوقانی تنفس ، کوریزا ، سینوزیت ، سی آردی و آنتریت در طیور تجویز میگردد.
مقدار ونحوه مصرف :
طیور :یک گرم از پودر 20% در یک لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز متوالی
شرایط نگهداری :
در جای خشک ، 25 درجه سلسیون ، دور از تابش مستقیم نور نگهداری شود.
زمان پرهیز از مصرف :
گوشت طیور :3روز
تخم مرغ :6روز
تداخل دارویی :
تجویز همزمان دارو با لینکومایسین منع شده است .
همچنین با هیدروکورتیزن ، سولفانامیدها و تتراسایکلین ها ناسزاگاری دارد.
موارد احتیاط :
مصرف اریترومایسین بندرت باعث بروز عوارض جانبی شده است اما در برخی موارد متعاقب مصرف زیاد :تهوع ، اسهال ، آلرژی و بی اشتهایی مشاهده شده است.
بسته بندی :
ساشه های 100 و 500 گرمی

بازدید 3976 بار
محتوای بیشتر در این بخش: « انروپلاس اس (پمپ) فلوئورفن »

مهرگان نوند نمایندگی رسمی شرکت های