image ما را دنبال کنیددر 

به وب سایت شرکت مهرگان نوند خوش آمدید

جنتا مکس Gentamax

ترکیب:
هر میلی لیتر دارو حاوی 50 میلی گرم جنتامایسین می باشد.
مکانیسم اثر:
جنتا مایسین جزء خانواده آمینو گلیکوزیدها می باشد و با اثر بر جزء 30s ریبوزوم باکتری و تداخل در ساخت پروتئین ها در ارگانیسم های حساس اثر ضد میکروبی خود را نشان می دهد. جنتامایسین همانند سایر آمینو گلیکوزیدها عمدتا بر باکتری های گرم منفی نظیر اشیرشیاکلی، کلبسیلا، پروتئوس، پزودوموناس، سالمونلا، انتروباکتر، سراتیا، و شیگلا اثر می کند. همچنین بر روی برخی از استافیلوکوک ها و استرپتوکوک ها نیز موثر است. در نشخوار کنندگان جنتامایسین پس از تزریق عضلانی سریعا جذب می شود نیمه عمر آن 1 تا 3 ساعت است دفع دارو از طریق فیلتراسیون کلیوی و دفع ادرار می باشد. دوز 5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن هر 8 ساعت در تزریق وریدی یا عضلانی غلظت گردش خونی 5 میکروگرم در هر میلی لیتر ایجاد می کند که برای اثر بر روی ارگانیسم های حساس مورد نیاز می باشد. جنتامایسین نفوذپذیری کمی در مایع CSF دارد.
موارد مصرف:
در درمان بیماری های عفونی حساس به جنتامایسین مانند اکثر باکتری های گرم منفی و همچنین برخی استافیلوکوک ها و استرپتوکوک در اسب، گاو، گوساله، سگ، گربه، گوسنفد و بز مانند آنتریت، متریت، باکتریمی، پیومتر، سپتی سمی کره اسب ها و گوساله ها ناشی از پروتئوس و پزودوموناس، عفونت های ادراری، پوستی، گوارشی و تنفسی کاربرد دارد.
مقدار و نحوه مصرف:
این دارو به شکل داخل عضلانی یا آهسته وریدی به میزان 5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن. روز اول هر 12 ساعت یکبار و روزهای بعد هر 24 ساعت به مدت 5-3 روز استفاده شود.
شرایط نگهداری:
در دمای 25-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت: 7 روز پس از آخرین تزریق دارو
شیر: 3 روز پس از آخرین تزریق دارو
موارد احتیاط:
در دامه های با نارسایی کلیه و دام های آبستن توصیه نمی گردد و باعث اثرات اتوتوکسیسیتیف نفروتوکسیسیتی و مهار عصبی- عضلانی با ایجاد فلجی تنفسی می گردد.
بسته بندی:
ویال های 50 و 100 میلی لیتری

بازدید 3285 بار

مهرگان نوند نمایندگی رسمی شرکت های