image ما را دنبال کنیددر 

به وب سایت شرکت مهرگان نوند خوش آمدید

تیل موجکت Tilmoject

ترکیب:
هر میلی لیتر دارو حاوی 300 میلی گرم تیل مایکوزین می باشد.
مکانیسم اثر:
تیل مایکوزین آنتی بیوتیکی از دسته ماکرولیدهاست و با اتصال به تحت واحد 50s ریبوزوم باکتری ها مانع سنتز پروتئین باکتری شده و از رشد آن جلوگیری می نماید.
یک ساعت پس از تزریق دارو به میزان 10mg/kg حداکثر غلظت سرمی در خون گاو حاصل می شود و تا 3 روز می توان مقادیر قابل اندازه گیری دارو را در سرم مشخص نمود. با این حال غلظت دارو در ریه حداقل برای مدت 3 روز بالاتر از 95 درصد غلظت بازدارنده (MIC) پاستورلا همولیتیکا باقی می ماند. طی 21 روز پس از تزریق، 24 درصد دارو از طریق ادرار و 68 درصد از طریق مدفوع دفع می شود.
موارد مصرف:
- درمان بیماری های تنفسی ناشی از پاستورلا همولیتیکا و پاستورلا مولتوسیدا
- درمان پنومونی گوسفندان با منشاء گونه های پاستورلا
- ورم پستان حاد گوسفند ناشی از استافیلوکوک و یا مایکوپلاسما
- سقط جنین کلامیدیایی
- عفونت سم ناشی از فوزوباکتریوم نکروفوروم
مقدار و نحوه مصرف:
گاو وگوسفند: 10 میلی گرم تیل مایکوزین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (یک میلی لیتر به ازای هر 30 کیلوگرم وزن بدن) فقط به صورت زیر جلدی تزریق شود. تزریق در ناحیه پوست شانه ها و یا روی دنده ها انجام شود. تزریق را می توان در دو ناحیه مجزا انجام داد.
شرایط نگهداری:
در دمای بین 25-15 درجه سلسیوس و درو از نور نگهداری شود.
زمان پرهیز از مصرف:
28 روز قبل از کشتار دام مصرف این دارو را قطع نمایید.
استفاده از این دارو در گاو های شیری که شیر آن مورد مصرف غذایی انسان می باشد ممنوع است.
موارد احتیاط:
تزریق این دارو در تک سمی ها کشنده است.
از تزریق وریدی دارو جدا خودداری شود.
مصرف این دارو در گوساله های کمتر از یک ماه و یا گوساله هایی که تنها از شیر تغذیه می کنند ممنوع می باشد.
مصرف این دارو در گوسفند کمتر از 15 کیلوگرم مجاز نمی باشد.
مصرف این دارو در بز ممنوع است.
اثر سمی بر قلب که شامل کاهش انقباض و تاکیکاردی می باشد گزارش شده است در اثر مسمومیت، استفراغ و مرگ دام ممکن است رخ دهد. استفاده از سرنگ های خودکار برای تزریق این دارو ممنوع است.
د رمحل تزریق ممکن است تورم مشاهده گردد که معمولا خفیف بوده و برطرف می گردد.
در صورت تزریق اتفاقی به انسان سریعا به پزشک مراجعه شود.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود
بسته بندی:
ویال های 50 و 100 میلی لیتری.

بازدید 3571 بار
محتوای بیشتر در این بخش: « اکسی جکت 20% طولانی اثر تایلومکس 5 »

مهرگان نوند نمایندگی رسمی شرکت های