image ما را دنبال کنیددر 

به وب سایت شرکت مهرگان نوند خوش آمدید

کیلوکوکسید

Qilucoxid (Diclazuril o.5%

کیلوکوکسید (دیکلازوریل 5. %

پودر مخلوط دردان     Premix

ترکیب :

هر کیلوگرم پودر مخلوط دردان کیلو کوکسید حاوی 5گرم دیکلا زوریل است.

مقدار ونحوه مصرف :

1_جوجه های گوشتی به میزان 200 گرم کیلو کوکسد در هر تن خوراک از یک روزگی تا 5 روز قبل از کشتار

2_پولت های جایگزین به میزان 200 گرم در هر تن خوراک از یک روزگی تا 7 روز قبل از شروع تخمگذاری.

3_بوقلمون ها به میزان 200 گرم در هر تن خوراک از یک روزگی تا حداکثر 14 هفتگی .این دارو باید به طور کامل وبا دقت با خوراک مخلوط شود. این میزان غلظتی معادل ppm1درهر تن خوراک ایجاد می کند ودر مرغ های تخمگذار حتی با 5 برابر در توصیه شده هیچ گونه اثری منفی بر روی تولید تخم مرغ وجوجه در آوری ندارد.برای به دست آوردن مخلوط یکنواخت  از دارو در ابتدا میزان مورد نیاز را با مقدار کمی در 20 تا 50 کیلوگرم از خوراک به خوبی مخلوط کرده سپس مخلوط حاصل را به حجم دان اصلی اضافه کرده ،مجددا مخلوط می نماییم.

زمان پرهیز از مصرف :

پنج روز قبل از کشتار از جیره غذایی حذف شود.

شرایط نگهداری :

در جای خشک ،پایین تر از 25 درجه سلسیوس ،دور از نور مستقیم ودسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی :

پاکت های چند لایه آلومینیومی 1 و5 کیلوگرمی

 

بازدید 4718 بار
محتوای بیشتر در این بخش: « موننکوکس فری کوکس »

مهرگان نوند نمایندگی رسمی شرکت های