image ما را دنبال کنیددر 

به وب سایت شرکت مهرگان نوند خوش آمدید

سولفاکلوزاین 30%

Sulfaclozine 30% 

سولفاکلوزاین 30% 

پودر قابل حل در آب     Water Soluble Powder

ترکیب:

هر گرم پودر حاوی 300 میلی گرم سولفاکلوزاین مونوهیدرات (سدیم ) می باشد .

مقدار ونحوه مصرف :

این پودر به صورت خوراکی واز طریق آب آشامیدنی یا همراه غذا تجویز می شود.

د رطیور دو روش زیر توصیه می کردد.

1_درمان عادی کوکسیدیوز :روزانه 100_50 میلی گرم سولفاکلوزاین برای هر کیلو گرم وزن بدن یا یک ساشه  100 گرمی در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 روز متوالی در اختیار طیور قرار گیرد .در موارد ایمریاتنلا وایمریانکاتریکس مقدار درمانی را به یک ساشه 100 گرمی در 50 لیتر آب آشامیدنی افزایش دهید.

2_درمان متناوب کوکسیدیوز :در این حالت یک ساشه 100 گرمی را در 100 لیتر آب آشامیدنی حل کرده و در روزهای 1 ،3 و 5وچنانچه ضروری باشد. روزهای 7 و 9 ویا با ترتیب دیگری  در روزهای 1 ،2 و 5 ودر صورت ضرورت روزهای 6 و 9 در اختیار طیور قرار دهید.

3_روز متوالی در اختیار طیور قرار گیرد .در موارد ایمر یاتنلا وایمریانکاتریکس مقدار درمانی را به یک ساشه  100 گرمی در 50 لیتر آب آشامیدنی  افزایش دهید.

در واحد هایی که شیوع کوکسیدیوز غالبا مشاهده می شود برنامه خوراندن سولفا کلوزاین به مدت 2 تا 3 روز پشت سر هم در سومین و پنجمین هفته زندگی جوجه ها توصیه می شود .مقدار داروی داخل دان 20 ساشه 100 گرمی در یک تن دان است. 

در گوسفند و بز:

1200 میلی گرم سولفا کلوزاین برای هر کیلو گرم وزن بدن یا یک ساشه  100 گرمی را در 10 لیتر آب حل نموده و12 میلی لیتر را برای هر 10 کیلوگرم وزن بدن تجویز نمایید.

زمان پرهیز از مصرف :

1_نیمچه گوشتی :14روز

2_مرغ تخمگذار:11روز برای تخم مرغ

3_بوقلمون :14روز

 شرایط نگهداری:

در محل خشک ،در دمای کمتر از 25 درجه ساسیوس وبه دور از نور مستقیم آفتاب ورطوبت نگهداری شود.

بسته بندی :

ساشه های آلومینیومی 100 گرمی

 

بازدید 196575 بار
محتوای بیشتر در این بخش: « سالینوکوکس روبیکوکس »

مهرگان نوند نمایندگی رسمی شرکت های