image ما را دنبال کنیددر 

به وب سایت شرکت مهرگان نوند خوش آمدید

تایلوزین فسفات 10%

tylosin phosphate 10%

تایلوزین فسفات 10%

پودر مخلوط در دان premix

ترکیب:

هر کیلوگرم تایلوزین فسفات 10% حاوی 100 گرم تایلوزین خالص است. 

مقدار و نحوه مصرف:

نیمچه های گوشتی و پولت های جایگزین تخمگذار: برای پیشگیری و کنترل بیماری تنفسی مزمن (CRD) ناشی از مایکوپلاسما گالی سپتیکوم به میزان 10 کیلوگرم از تایلوزین فسفات 10% در هر تن خوراک، در 5 روز اول زندگی و تکرار مصرف به مدت 2 روز در 5-3 هفتگی توصیه می شود.

مرغ های تخمگذار: برای بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش میزان تخمگذاری از طریق کنترل Mg و Ms به میزان 500 گرم تایلوزین فسفات 10% در هر تن خوراک توصیه می شود. 

جوجه های گوشتی: برای افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل غذایی به میزان 50-500 گرم تایلوزین فسفات 10% در هر تن خوراک توصیه می شود. 

گاوهای گوشتی: برای کاهش بروز آبسه کبدی ناشی از فوزوباکتریوم نکروفوروم و آکتینومایسس پایوژنز به میزان 0/9- 0/6 گرم تایلوزین فسفات 10% برای هر راس دام در هر روز.

زمان پرهیز از مصرف:

پنج روز قبل از کشتار

شرایط نگهداری:

در جای خشک و در دمای کمتر از 25  درجه سلسیوس نگهداری شود. 

بسته بندی:

پاکت های چند لایه آلومینیومی یک و پنج کیلوگرمی

بازدید 100440 بار
محتوای بیشتر در این بخش: « کلی میکسین 3 تی اس-سل »

مهرگان نوند نمایندگی رسمی شرکت های