image ما را دنبال کنیددر 

به وب سایت شرکت مهرگان نوند خوش آمدید

انروفلوکساسین 5% Enrofloxacin 5%

ترکیب:
هر میلی لیتر دارو حاوی 50 میلی گرم انروفلوکساسی می باشد.
مکانیسم اثر:
انروفلوکساسین دارویی از نسل سوسم فلوروکینولون ها می باشد که اساس عملکرد آن مهار آنزیم DNA Gyrase در هسته سلول باکتری می باشد و DNA را به قطعات کوچک و غیر فعال تبدیل می نماید و با جلوگیری و ممانعت از همانند سازی DNA اثرات باکتریسیدی خود را اعمال می نماید.
انروفلوکساسین 5% دارای طیف وسیعی بوده و علیه باکتری های گرم منفی نظیر اشرشیاکلی، کلبسیلا، سالمونلا، پروتئوس، کمپیلوباکتر، بردوتلا، پاستورلا، هموفیلوس، اکتینوباسیلوس، بروسلا، سودوموناس اثروژینوزا و باکتری های گرم مثبت نظیر استافیلوکوک، استرپتوکوک، کورینته باکتریوم، کلستریدیوم، لیستریا منوساتوژنز، آرکانوباکتریوم پیوژنز، اریزیپلوتریکس روزیوپاتیه، مایکوپلاسما و کلامیدیا موثر می باشد. میزان حداقل غلظت موثر این دارو در برابر این اجرام پایین است، که نتیجه این ویژگی و فارماکوکینتیک خاص مربوط به دارو، منجر می شود که سطح موثری از غلظت دارو به سرعت ایجاد شود.
پس از تزریق میزان 5/2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن گوساله حداکثر بعد از یک ساعت غلظت انروفلوکساسین 9/0 میلی گرم در هر میلی لیتر سرم خواهد بود ولی همزمان غلظت آن در بافت هایی از قبیل ریه، قلب، کبد، کلیه و سیستم لنفاوی 3-2 برابر غلظت دارو در CSF است. دارو هم ماز طریق کلیوی و هم از راه غیر کلیوی دفع می شود. بین 50-15 درصد دارو به صورت تغییر نیافته از طریق ادرار (هم از طریق ترشح توبولی و هم از طریق فیلتراسیون گلومرولی) دفع می گردد باقیمانده دارو از طریق مدفوع دفع می شود. نیمه عمر دارو 3 ساعت است.
موارد مصرف:
گاو، گوسفند و بز: در درمان عفونت های ثانویه مایکوپلاسمایی و باکتریایی دستگاه تنفس (مایکوپلاسما، پاستورلا، هموفیلوس، استافیلوکوک) و گوارش (اشرشیاکلی، سالمونلا) کاربرد دارد. همچنین در درمان برونکوپنومونی انزئوتیک گوساله ها نتایج بسیار خوبی دیده شده است.
مقدار و نحوه مصرف:
تجویز دارو به صورت زیر جلدی می باشد.
گاو، گوسفند و بز: 1 میلی لیتر به ازای هر 20 کیلوگرم وزن بدن به مدت 5-3 روز (در درمان عفونت های پیچیده میزان دارو تا 2 برابر افزایش می یابد). در صورت بالا بودن حجم محلول تزریقی جهت جلوگیری از هر گونه واکنش جلدی، بهتر است که دارو در چند نقطه تزریق شود.
شرایط نگهداری:
در دمای بین 25-15 درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شود.
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت : 7 روز پس از آخرین تزریق
شیر: 4 روز پس از آخرین تزریق
موارد منع مصرف: در اسب ها، دام های در حال رشد و با اختلالات غضروفی و مفصلی نباید بکار رود.
بسته بندی: ویال های 50 و 100 میلی لیتر

بازدید 3195 بار

مهرگان نوند نمایندگی رسمی شرکت های