image ما را دنبال کنیددر 

به وب سایت شرکت مهرگان نوند خوش آمدید

فلوجکت Floject

ترکیب:
هر میلی لیتر محلول تزریقی فلورفنیکل حاوی 300 میلی گرم فلورفنیکل می باشد.
مکانیسم اثر:
فلورفنیکل به واحد 50s ریبوزومی متصل شده و مانع سنتز پروتئین باکتریایی می شود. پس از تزریق داخل عضلانی (IM) حدود 79% دارو جذب بدن می شود. توزیع دارو در بدن به صورت مناسبی انجام می شود و حتی غلظت دارو در CSF به مقادیر درمانی میرسد. نیمه عمر سرمی این دارو حدود 18 ساعت است. جذب فلورفنیکل در سگ ها و گربه ها کمتر و نیمه عمر آن نیز حدود 5 ساعت است.
موارد مصرف:
گاو: درمان BRD ایجاد شده توسط پاستورلا همولیتیکا، پاستورلا مولتوسیدا و هموفیلوس سومنوس.
سگ و گربه: عفونت های سیستمیک حساس به دارو به ویژه هنگامی که استفاده از کلرامفنیکل بدلیل خاصیت میلوتوکسیک آن امکان پذیر نباشد.
مقدار و نحوه مصرف:
گاو: 20mg/kg بصورت IM (درون عضلانی) در عضله گردن، تزریق را مجددا 48 ساعت بعد تکرار نمایید. 40mg/kg بصورت SC (زیر جلدی) یک تزریق در گردن.
از تزریق بیش از 10ml در هر نقطه خود داری نمایید.
سگ: 20-25mg/kg بصورت درون عضلانی (IM) یا زیر جلدی (SC) هر 8 ساعت یک تزریق به مدت 5-3 روز.
گربه: 20-25mg/kg بصورت درون عضلانی (IM) یا زیر جلدی (SC) هر 12 ساعت یک تزریق به مدت 5-3 روز.
موارد احتیاط:
مصرف این دارو به صورت IV (درون وریدی) ممنوع است. مصرف این دارو در گاوهای ماده بالای 20 ماهه توصیه نمی شود. آنورکسی، کاهش مصرف آب، التهاب در ناحیه تزریق که با گذشت زمان بهبود می یابد. واکنش التهابی در صورتی که محل تزریق در گردن نباشد، شدیدتر است.
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت دام های تحت درمان تا 28 روز پس از تزریق IM (درون عضلانی) و تا 38 روز پس از تزریق SC (زیر جلدی) قابل مصرف برای انسان نمی باشد.
شرایط نگهداری
در دمای بین 15 تا 30 درجه سلسیون نگهداری شود.
بسته بندی:
ویال های 50 و 100 میلی لیتری

بازدید 2747 بار

مهرگان نوند نمایندگی رسمی شرکت های