image ما را دنبال کنیددر 

به وب سایت شرکت مهرگان نوند خوش آمدید

آنتی بیوتیک تیل مایکوزین

 

تیل مایکوزین ، ماکرولیدی است که برای درمان بیماریهای تنفسی گاوان به صورت تزریق زیرجلدی مورد تأیید قرار گرفته است .

 

دارو به خوبی در بافت های ریه تغلیظ می شود و بخصوص در برابر ارگانیسم های مسبب کمپلکس بیماری تنفسی گاوان موثر

 

است .در صورت تزریق وریدی باعث مرگ می شود  و تزریق عضلانی آن بسیار محرک می باشد .اثرات سمی تیل مایکوزین

 

افزایش تعداد ضربان قلب و آریتمی قلبی می باشد .

 

 که اسب ،خوک و پستانداران عالی غیر انسان (پریماتها ) و (احتمالا انسان ) در  مقابل این اثرات بسیار حساس می باشند و در

 

صورت تزریق تصادفی به انسان باید به پزشک مراجعه کرد .