image ما را دنبال کنیددر 

به وب سایت شرکت مهرگان نوند خوش آمدید

درمان دارویی در پرندگان زینتی

رايج شدن نگه‌داري از پرندگان در منازل و اهميت يافتن آن‌ها به‌عنوان حيوان خانگي، موجب افزايش پژوهش‌ها روي آن‌ها و در نتيجه گسترش حجم اطلاعات و دانسته‌ها در زمينه‌ شرايط نگهداري، تغذيه و بيماري‌هاي پرندگان زينتي شده است. با توجه به محبوبيت پرندگان زينتي براي نگه‌داري در منازل و هم‌چنين پارک‌هاي پرندگان، نياز دانشجويان به آشنايي با بيماري‌هاي رايج اين پرندگان و انواع داروهاي در دسترس براي درمان آن‌ها، وجود دارد. بر اين اساس و با توجه به فقدان کتابي به زبان فارسي در اين زمينه که با اصول صحيح علمي و دانشگاهي به نگارش درآمده و عاري از هرگونه رويکرد غيرعلمي، تبليغاتي و يا تجاري باشد و در ضمن بتواند نياز دامپزشکان باليني و دانشجويان را در حوزه آموزش و درمان پرندگان زينتي مرتفع نمايد، انگيزه کافي براي نگارندگان فراهم شد تا تدوين کتابي به شيوه علمي و با استفاده از منابع داخلي و خارجي را در اين زمينه مدنظر قرار دهند.
اين کتاب با هدف ايجاد يک مجموعه‌ي کامل و کاربردي از درمان دارويي گونه‌هايي از پرندگان که در کشور ما، در منازل بيشتر نگه‌داري مي‌شوند، نوشته شده است. در اين کتاب، داروهاي معمول مورد استفاده در طب پرندگان زينتي از مقالات چاپ شده در مجلات مختلف و سمينارها و همين‌طور کتب تخصصي طب پرندگان زينتي تأليف و گردآوري شده است. فصل اول اين کتاب به انواع پرندگان زينتي، تغذيه و نگه‌داري؛ فصل دوم به معاينه باليني، کلينيکال پاتولوژي و بيماري‌هاي رايج در پرندگان زينتي؛ و فصل سوم به داروهاي مورد استفاده در پرندگان زينتي اختصاص يافته است.
اين کتاب توسط دکتر سيد احمد فاطمي (عضو هيأت علمي دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران) و دکتر سارا ميرزايي (متخصص بيماري‌هاي طيور) تأليف و توسط انتشارات نوربخش  به  چاپ رسيده است.‎

بازدید 742 بار