image ما را دنبال کنیددر 

به وب سایت شرکت مهرگان نوند خوش آمدید

پیشرفت اشتها نخستین اولویت هر مرغداری در نخستین ساعات زندگی  جوجه ها و آغازگر ایجاد یک گله سالم از روز نخست است و این کار نیازمند رساندن مواد مغذی به جوجه هامی باشد .