>

image ما را دنبال کنیددر 

به وب سایت شرکت مهرگان نوند خوش آمدید

جوجه های با کیفیت خوب  ،پیش شرط مرغ های گوشتی هستند که در  طول دوره رشد  ،عملکرد خوبی داشته اند :