پرسش های متداول

با سلام .در چه مواقعی می توان از واکسن اینتر مدیت پلاس گامبورو استفاده کرد.سپاسگزارم

با سلام خدمت me.he.665@gmail.com:

در پاسخ به سوال شما ،در  صور ت درگیریهای زود هنگام در فارم (درگیری روز های اول) از سویه اینترمدیت پلاس گامبورو،1 نوبت استفاده می شود.در غیر این صورت از سویه اینتر مدیت  استفاده می شود.

امیدوارم از پاسخ ارایه شده استفاده لازم را برده باشید.