کوریزای عفونی

 

بیماری حاصل از هموفیلوس پاراگالینارم در پرندگان  را کوریزای  عفونی می نامند .این بیماری مسری  و حاد بوده و قسمت فوقانی

 

دستگاه تنفس ماکیان را مبتلا می کند و ممکن است به بیماری مزمن تنفسی نیز تبدیل گردد.

علایم بالینی :رشحات سروزی موکوسی بینی و چشم به همراه خیز و ادم صورت ،تورم ملتحمه ،بسته شدن چشم ،تورم ریش و سختی تنفس ،کاهش تولید ،بی اشتهایی .

علایم کالبدگشایی :

 

التهاب کاتارال تا فیبرینی چرکی در مجاری بینی ،سینوس زیر چشم و ملتحمه چشم

 

ادم زیرجلدی در ناحیه صورت و ریش

میزان ابتلا در این بیماری بالا و میزان مرگ و میر پایین است .

پیشگیری :

 

رعایت اصول بیوسکیوریتی

 

استفاده از واکسن غیرفعال کوریزا در پولت های مادر و تخمگذار تجاری

درمان :

استفاده از آنتی بیوتیک ها و سولفونامید ها طبق توصیه دامپزشک