image ما را دنبال کنیددر 

به وب سایت شرکت مهرگان نوند خوش آمدید

افزایش رشد کمی کیفی در صنعت دام و طیور کشور و اشتغال هزاران نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در واحدهای دامداری و مرغداری و صنایع وابسته به آن، بستر مناسبی را فراهم نموده تا این صنعت به عنوان یک بخش مهم و مولد و موثر در اقتصاد کشور جلوه گر شود. 

میلیاردها ریال سرمایه گذاری انجام شده به وسیله علاقمندان در این بخش نشان دهنده جایگاه بسیار مهم این صنعت در اقتصاد کشور می باشد. 

در این راستا شرکت مهرگان نوند به صورت رسمی در سال 1378 با بهره گیری تعدادی از کارشناسان و متخصصان کارآمد صنعت دام و طیور کشور فعالیت خود را در دو بخش فروش و خدمات فنی- تخصصی در این صنعت  آغاز نموده و مفتخر است که در خدمات دامپزشکی و دامپروری کشور می باشد. 

مهرگان نوند نمایندگی رسمی شرکت های